HMS ÄLVSNABBEN
Långresan 1965-1966

En berättelse i ord och bild om min tid ombord på HMS Älvsnabben, långresan 1965-66.

Önskar du en DVD-kopia av filmen ovan, e-posta till: eneberg@telia.com

FAKTA: Klicka här