Johan Eneberg

Flygfoto över Käglinge 
1957
Flygfoto över Käglinge 1957.